ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:42
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަޙުމަދު އާދިލް
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަޙުމަދު އާދިލް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކޮވިޑް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން
އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް 13 ސްޕީޑު ބޯޓު ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް
 
ސްޕީޑް ބޯޑްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 
މިއީ 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް 13 ސްޕީޑު ބޯޓު ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ވަރލްޑް ބޭންކް އަދި އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތު ސިސްޓަމްސް ޕްރެޕެއަރޑްނަސް ޕްރޮޖެކްޓު" ގެ ދަށުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، 13 ސްޕީޑް ބޯޓް ގަތުމަށް ގަލްފް ކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސްއާއި އެކު މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަޙުމަދު އާދިލް އަދި ގަލްފް ކްރާފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ޕްރޮޑަކްޝަން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޯސްޓާސް އެލިއޯޕްލަސްއެވެ.

މިއީ 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ސްޕީޑް ބޯޑްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި ސްޕީޑް ބޯޓްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް ގެންދިއުމަށާއި، އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށްކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު ލެބޯރޓްރީ ނެތް ރަށްރަށުންނާއި، ބައެއް ޓެސްޓްތައް ނުހެދޭ ލެބޯރޓްރީތަކުން ސާމްޕަލް އުފުލުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މެދުވެރިކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތާއި، އަދި އެނޫންވެސް ޙިދުމަތްތަކާއިއެކު އައުޓް ރީޗް ޕްރޮގްރާމްތައް އެ އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކަށް ހިންގުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް