ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:07
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި
ޓްވިޓަރ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލަނީ
 
އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވަނީ 2027-2028 ދައުރަށް
 
ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވަނީ 2033-2034 ގެ ދައުރަށް

އދ. ގެ މައި ދެ ގުނަވަން ކަމުގައިވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވަނީ 2033-2034 ގެ ދައުރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވަނީ 2027-2028 ދައުރަށެވެ. މި އިންތިޚާބުތައް ރާއްޖޭން ކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ވާނީ މި ދެ ގުނަވަނަށްވެސް ރާއްޖެއިން އިންތިޚާބުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭގެ ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ކުރިއަރުވައި، ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެހެންކަމުން މި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ މި ވައުދުތަކަށް ބިނާކޮށް، ޤައުމަށް އަލިގަދަ މުސްތަގްބަލެއް ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތަކުގެ ތެރޭގައި، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވުން ހިމެނެއެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތަކަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމެވެ. އަދި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް