ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:07
އާޒިމާ ޝަކޫރު
އާޒިމާ ޝަކޫރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ޝަރީއަތް
އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ އާޒިމާ އެދިގެން
 
އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީން ބަދަލުވެފައިވޭ
 
މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައި ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހިސާބަށް އަދިވެސް ގޮސްފައެއް ނުވޭ
 
މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމް

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމާ ގުޅޭ ދެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މި މައްސަަލަތަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީން ބަދަލުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމެވެ. ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ ގާޒީ ހަސަން ސައީދެވެ.

ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ފަހުން ވަނީ މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގެންފައެވެ. މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި މަނީ ލޯންޑަރިންއަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވައި ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެސް ވޭތުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ބުނީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ނުކުރާ ވަކި ސަބަބެއް ކޯޓުން އަންގާފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޑުއެހުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު މައްސަލަ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި، އެކަމުގެ ލިއުމެއް ލިބިފައި މިވަނީ މައްސަލައަށް 3 އަހަރު ވޭތުވެދިޔަ ފަހުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވި އާޒިމާ ޝުކޫރަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މައްސަަލައިގައި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާޒިމާގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައިގެން މި އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އެ ތުހްމަތުތަކުގެ ތަހްގީގު ނިންމައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އާޒިމާގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ޖިނާއީ ދެ ދައުވާއެއް އުފުއްލެވީ ހަމަ އެ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މައްސަލައަށް 3 އަަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައި ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހިސާބަށް އަދިވެސް ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ޝަފައީ ހެކިންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، އޭސީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއާއި މުހައްމަދު ޝަރީފް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް