ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހެރީ ކޭން

ސަތޭކަ މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކޮށްގެންވިޔަސް ކޭން ގެނައުމަށް މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑަށް އަންގައިފި

  • ކޭން ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ހާސިލްކޮށްފައި
  • ކޭން ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 07:39 | 2,789

ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން - ގޫގުލް

ޖުމްލަ 100 މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކޮށްގެންވިޔަސް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ ކޭން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައުމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑަށް އަންގައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ސަންޑޭ މިރާ އިން ބުނީ ކޭން ހޯދުމަށް މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކުރަންވެސް އޭނާ އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މޮރީނިއޯ ކޭން ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑަށް ނުގެންނަން ނިންމުމަށްފަހު އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޕީއެސްޖީ ފިޔަވާ ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުވުން އެންމެ ގާތީ ޔުނައިޓެޑަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ކޭން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްނުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކޮންޓްރެކްޓް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޭން އާކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ހޯދަން ސްޕެއިން، ޖަރުމަން އަދި ޗައިނާގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުންވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިންގްލޭންޑަށް އުފަން އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކޭންއަކީ، ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއާއެވެ. މިހާތަނަށް، ޓޮޓެންހަމްއަށް އޭނާ ކުޅެދިން 165 މެޗުގައި 99 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކޭން ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ސީޒަނުގައިވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމް އޮފްދަ އިޔާ އިން ޖާގަ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.