ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 19:15
ވޯރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިން
ވޯރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިން
ބީއެމްއެލް
ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯރކްޝޮޕް
މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން، ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި
 
ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ބޭންކުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއި، ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމްގެ ނަމުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވާފައިވަނީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައެވެ. ފަސް ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މި ވޯރކްޝޮޕްގައި; އިގްތިސާދުގައި ބޭންކުތަކުން އަދާކުރާ ދައުރާއި، ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ބޭންކުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއި، ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަނީ ލޯންޑަރިންގއާއި ޓެރަޒިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މާލީ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ފައިނޭންޝަނަލް އެނަލިސިސް، އަދި ރިޕޯޓްތައް ބަލައި ރިޕޯޓްކުރާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ގޮތްތަކާއި އެއިން އާންމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްވެސް މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި، ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 25 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް