ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:30
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްޓީއެލް މިނީ ބަސް
ދުވާލަކު 4،500 އާއި 5،000 އާ ދެމެދުގެ މީހުން މިނީ ބަހުގައި ދަތުރުކުރޭ: އާޒިމް
 
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވާ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ
 
މިހާރު މިނީ ބަސް ދަތުރުކުރަނީ 3 ރޫޓެއްގައި

މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،500 އާއި 5،000 އާ ދެމެދުގެ މީހުން މިނީ ބަހުގައި ދަތުރުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް)ގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،500 އާއި 5،000 އާ ދެމެދުގެ މީހުން ދަތުރުކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ ތިން ރޫޓެއްގައި ކަމަށާއި، އިތުރު ރޫޓުތަކަކަށް ބަސް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިނަމަ މި އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު މަޖީދީމަގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރަންޖެހޭ ކަަމަށާއި، އިތުރު ރޫޓުތަކާއެކު މި މައްސަލައަށްވެސް ހައްލު އަންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދެމުންދާ މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް އެކި ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ބަހަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކުކުރުމާއި އަދިވެސް ބަހަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބަސް ދަތުރުތަކަށް ލަސްކަމެއް އަންނަ ކަމަށާއި، މިއީ ބަހަށް އަރާ މީހުންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ