ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:08
ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ފޯކައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ފޯކައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރީ ޕާރފެކްޓް މަލަފެހި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ
 
މިއީ 145 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް

ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރީ ޕާރފެކްޓް މަލަފެހި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކަމުގައެވެ. މިއީ 145 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement

މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4,239,267.91ރ (ހަތަރު މިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސްނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި) އެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ހެދުމާއި، އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހޮސްޕިޓަލު ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް