ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:41
MP Hussain Mohamed Latheef
MP Hussain Mohamed Latheef
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ފާސްކުރުން
މެންބަރު ހުސެއިން ޓެކްސް ބިލާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމުން، ޕީޕީއެމް އިން އޭނާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކުރީ ބުދަ ދުވަހު
އެ ބިލަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 55 މެންބަރުން ނުވަތަ 67.07 އިންސައްތަ މެންބަރުން ވަނީ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފަ

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ތާއީދު ކުރައްވައި ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމެގެ އިޝާރާތެއް ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ދީފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާއި މެދު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިލް ފާސްކުރަން ވޯޓު ނުދޭން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެއާއި ޚިލާފަށް ވޯޓުދެއްވުމުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ރޫހު ދަަމަހައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ މަޖިލީހުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ވޯޓު ނެގީ ރިޔާސަތުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ނަގާފާނެތީ ބިރުން ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ބިލް ފާސްކުރި ނަމަވެސް ތަސްދީގު ނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކުރީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބިލަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 55 މެންބަރުން ނުވަތަ 67.07 އިންސައްތަ މެންބަރުން ވަނީ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް