ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 21:11
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އާޖެންޓީނާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ބްރެޒިލް، ފްރާންސް އަދި އިންގްލެންޑް: މެސީ
 
އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓިނާ ކުޅުނު 35 މެޗުންވެސް އެޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވޭ
 
2014 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓިނާ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި ކުރިމަތިލާއިރު އާޖެންޓީނާއަށް ތަށި ހޯދުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ބްރެޒިލް، ފްރާންސް އަދި އިންގްލޭންޑު ކަމުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އޭނާގެ ބޮޑު ހުވަފެނެކެވެ. މިހާތަނަށް އާޖެންޓީނާ އާއެކު މެސީއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން 35 އަހަރުގެ ޕްލޭ މޭކަރު ބުނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ޓިމުތަކަކީވެސް ވަރުގަދަ ޓީމުތައް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތައް ނަގާނަމަ އޭނާ ނަގާނީ ބްރެޒިލް، އާޖެންޓިނާ އަދި އިންގްލޭންޑު ކަމަށެވެ.

މުބާރާތާއި ކުރިމަތިލާއިރު އާޖެންޓީނާއަކީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ޓީމެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓިނާ ކުޅުނު 35 މެޗުންވެސް އެޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ރަނގަޅު ފޯމުގައި މުބާރާތަށް ނުކުންނައިރު މެސީ ބުނީ ޓީމުން ސަމާލުކަން ދޭނީ ފަހަރަކު ހަރުފަތެއް ގިރާކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އޮތީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްނެރެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކުރުންކަން މެސީ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓިނާ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖަރުމަނުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ މުބާރާތް ގެއްލިފައެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓިނާ ލައްވާލާފައި އޮތީ މެކްސިކޯ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ޕޮލެންޑާއެކު ގްރޫޕް ސީގައެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސައޫދީއާއެވެ.

ކޮމެންޓް