ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:26
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެމްޕީއެލް
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 24 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
 
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނީ 364 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ނިމުނު އޮކްޓޯބަރު މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ, މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 24 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި، މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނީ 364 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ލިބުނީ 294 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފާއިތުވި އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގުވެސް ވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު 14 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 3.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިމްޕޯޓުކުރީ 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އިންޑިއާއާއި އޮމާނާއި ސިންގަޕޫރާއި ޔޫއޭއީ އަދި ޗައިނާއެވެ. އިންޑިއާއިން 681 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އޮމާނުން 513 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުން 510 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، ޔޫއޭއީން 490 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، އަދި ޗައިނާއިން 462 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

އިމްޕޯޓާއި އާމްދަނީ އިތުރުވިނަމަވެސް މިދިޔަ މަހު އެކްސްޕޯޓް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު 219 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވިއިރު، މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 186 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑަށެވެ. އެ ގައުމުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނާއި މޮރިޝަސްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފަރަންސޭސިވިލާތަށްވެސް ރާއްޖޭން ވަނީ މިދިޔަ މަހު މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް