ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:34
ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރެހެންދި ސްކޫލް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ސްޓެލްކޯއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
 
ސްކޫލުގެ 4 ވަނަ އަދި ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕެނަލް ބޯޑުގައި ރޯވި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައި ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ގަރައުންޑް ފްލޯ އަދި އެންމެ މަތީ ފްލޯގައި ހުރި ކަރަންޓް ބޯޑުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ރިޕޯޓު ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރ މަނުން ހެނދުނު 7:19 ހާއިރު އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިއްކައެއް ނުލިބޭކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:30 ހާއިރު، ރެހެންދި ސްކޫލުގެ 4 ވަނަ އަދި ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕެނަލް ބޯޑުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްކޫލުން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވާލާފައި ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް އަންނަމުންދިޔަ ވަގުތުތައް ކަމުގައިވުމާއެކު، ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށް ދަރިވަރުން ތިރިއަށް ގެނެސް ގެއަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ސްކޫލުގައި ކަރަންޓު ނެތުމުން ހެނދުނު ސެޝަން ނުބާއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ މިނިސްޓްރީން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެ ފަންގިފިލާގައި ކަރަންޓު ނެތުމުން ސްޓެލްކޯއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
18%
3%
70%
9%
0%
0%
ކޮމެންޓް