ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:04
ލަންޑަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ލަންޑަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލަންޑަން ދަތުރެއް!
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު 13 އާ ހަމައަށް

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް (އެމެކްސް) ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެމެކްސް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އެމެކްސް ކާޑުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހަފުތާ އަކު ދެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ނަސީބުވެރިއެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް 5000 ރުފިޔާ ޖަމާކުރާނެއެވެ.

ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިންގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގާނެއެވެ. މި ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް ދެ މީހެއްގެ ލަންޑަން ދަތުރެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައި 1000 ޕައުންޑު ދޭނެއެވެ. މި ދަތުރު ދެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް އާއި އޮގްސްޓު މަހުގެ ދެމެދުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް