ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:04
ގަތަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ގަތަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އިންގްލެންޑުން ވޯލްޑް ކަޕަށް ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި
 
ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

މި މަހު ގަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އިންގްލެންޑު ޓީމުގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އިންގްލެންޑުން މުބާރާތަށް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފައި ވާއިރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ އީރާނާއެވެ. މި ދެޓީމުގެ އިތުރުން ގްރޫޕް ބީގައި ދެން ހިމެނެނީ އެމެރިކާއާއި ވޭލްސްއެވެ.

އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ކީޕަރުން

 • ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް
 • ނިކް ޕޯޕޭ
 • އާރޯން ރަމްސްޑާލް

އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ޑިފެންޑަރުން

 • ޓްރެންޓް އަލެކްސެންޑަރ-އާނޯލްޑް
 • ކޯނޯ ކޯޑީ
 • އެރިކް ޑަޔާ
 • ހެރީ މެގުއާ
 • ލޫކް ޝޯ
 • ޖޯން ސްޓޯންސް
 • ކީރަން ޓްރިޕިއޭ
 • ކައިލް ވޯކާ
 • ބެން ވައިޓް

އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައިވާ މިޑްފީލްޑަރުން

 • ޖޫޑް ބެލިންހަމް
 • ކޯނޯ ގަލޭހާ
 • ޖޯޑަން ހެންޑަސަން
 • މޭސަން މައުންޓް
 • ކަލްވިން ފިލިޕްސް
 • ޑެކްލަން ރައިސް

އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯވާޑުން

 • ފިލް ފޮޑެން
 • ޖެކް ގްރީލިޝް
 • ހެރީ ކޭން
 • ޖޭމްސް މެޑިސަން
 • މާކަސް ރަޝްފޯޑް
 • ބުކާޔޯ ސަކާ
 • ރަހީމް ސްޓާލިން
 • ކެލަމް ވިލްސަން
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް