ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 20:36
އިނގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް
އިނގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް ސްކޮޑުގައި ނުހިމަނަފާނެ
 
ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑޫގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު
 
ޓީމުތަކުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑު އިއުލާނު ކުރާނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އިންގްލެންޑުން ނަގާ ސްކޮޑުގައި އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް ނުހިމެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރަށް ވަނީ އޭސީ މިލާނާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އަނިޔާވެފައެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޖޭމްސްގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް އޭނާ އުންމީދު ކުރަމުން އައީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުޅުމާއި ދުރުގައި 8 ހަފްތާ ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ޖޭމްސް ވަނީ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މިހަފްތާއިން ފެށިގެން ބައިވެރިވާން ފަށާފައެވެ.

ޖޭމްސް ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ވާނެކަން އޭނާއަށް އަނިޔާވި ހިސާބުން އެނގުނު ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމަނާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދުނު ނަމަވެސް، އެކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ޖޭމްސް ބުންޏެވެ. ޓީމުތަކުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑު އިއުލާނު ކުރާނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑޫގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އީރާނާއެވެ. މި ދެޓީމުގެ އިތުރުން ގްރޫޕް ބީގައި ދެން ހިމެނެނީ އެމެރިކާ އަދި ވޭލްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް