ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:23
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލެ މާރުކޭޓު
ވިލިމާލެ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި
 
ގޮޅި ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެތަން ފަރުމާ ކުރަން ޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތަށް

ވިލިމާލެ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ، ނުވަތަ އުމުރުން 18 އަހަރުފުރި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ވިލިމާލެއިން ދޫކުރާ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މާރުކޭޓެއްގެ ގޮޅިއެއްގެ ހިންގާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

ގޮޅި ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެތަން ފަރުމާ ކުރަން ޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތަކަށެވެ. އަދި ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އެވެ.

ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ތަނުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 20 ގޮޅިއެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މިގޮޅިތަކުގެ މަހު ކުއްޔަކީ 1،050 ރުފިޔާއެވެ.

ވިލިމާލޭގެ މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އުސޫލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ވިލިމާލެ ގޮޅީގެ ކަންތައްތައް ވިލިމާލެ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބެލެހެއްޓުމާއި ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ މަތީ އުމުރަކަށް 75 އަހަރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން އެކަން އުވާލުމެވެ. އަދި ގޮޅި ހިންގާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ވާރުތަ ކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު 7 ދުވަހުން 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ނިންމުމެވެ.

މިގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރުމަށް 13 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ގޮޅިތައް ހަވާލުކުރެވޭނީ އޭސީސީގެ ހުއްދައާއެކު ކަމަށެވެ.

މާރުކޭޓް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހުންނަ ކުރީގައި ޑައިންމޯ ހިންގި ބިމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް