ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:59
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެސްޕަންޔޯލް ކައިރިން އެތުލެޓިކޯ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޔާއޯ ފެލިކްސް
 
އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި އެސްޕަންޔޯލް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. މި ސީޒަންގައި އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވެއެވެ. މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އެސްޕަންޔޯލްގެ ލިއާންޑްރޯ ކަބްރެރާ އަށް ދެއްކި ސީދާ ރަތް ކާޑާއެކު އެ ޓީމަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މެޗުގަ ބާކީ ބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު ނަމަވެސް، މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެސްޕަންޔޯލުންނެވެ. މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޮސެލޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސާޖީ ޑާޑާއެވެ. މެޗުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިދިނީ ތޯމަސް ލެމާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔާއޯ ފެލިކްސްއެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ކުޅުނު 13 މެޗުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ލިބެނީ 24 ޕޮއިންޓެވެ. އެސްޕަންޔޯލަށް ލިބެނީ 13 މެޗުން 12 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް