ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މާލޭ ލީގު

މާލޭ ލީގު: ފަހުވަގުތު ގަލާޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ޓީސީގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރިހޯދައިފި

  • ޓީސީގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރިހޯދީ 3-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ނިއު ވަނީ މާޒިޔާއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައި
  • ޓީސީ އޮތީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 01:12 | 2,134

ޓީސީ އަދި ނިއު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް

މާލޭ ލީގުގައި ފަހުވަގުތު ގަލާޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޓީސީއާ ވާދަކޮށް ނިއު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓީސީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ހޯދީ ނިއު އެވެ. މެޗުގެ ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް ލިބުނު މި ފުރުސަތު އޭނާ ގޯލާ ދިމާލަށް ފޮނުވާލިއިރު، ޓީސީގެ ކީޕަރު ކިރަން ކުމާރު ވަނީ ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ޓީސީން ވެސް ދިޔައީ ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ހިމެނެއެވެ. އިއްބެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރޭގައި މުޅިން ހުހަށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފޮނުވާލީ ގޯލު ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ. މީގެއިތުރުން 18 ވަނަ މިނެޓުގައިވެސް އިއްބެއަށް ވަނީ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. މި ބޯޅަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލީ ގޯލު ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ނިއު އެވެ. ޓީސީގެ ޑިފެންސް ލައިނުން ހެދި ގޯހުގެ ފައިދާ ނަގާ މި ލަނޑު ނިއު އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސެންޓޭ އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ނިއު އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ނިއު އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ސެންޓޭ މުޅިން ހުސްކޮށްލާފަ ދިނީމަ އެއްފަހަރުންނެވެ.

މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީ އަށް ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ސްޓެވާޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ގޯލު ދަނޑިއަށްވެސް އަމާޒުވިއެވެ.

ޓީސީން މެޗުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރީ 42 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު) އެވެ. ދާދުގެ މި ލަނޑަކީ އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބޯޅައިގައި ފައި ޖެއްސުމަށްފަހު މިސްރާބު އޮޅުވާލައިގެން ދާދު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ޓީސީގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ޓީސީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، 51 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ނިއުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި ބޯލައިން ޖެހިގެން އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ސްޓެވާޓް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ނިއު އިން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗެގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ހަމްޕުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ސެންޓޭއެވެ. ސެންޓޭ ވަނީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައެވެ.

އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޓީސީން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީވެސް އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ސްޓެވާޓް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މެޗު ނިމެންދަނިކޮށް ނިއު އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ގަލާޑޯ އެވެ. މި ލަނޑާއެކު މެޗު ނިމުނުއިރު، ނިއު ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ 21 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް އެއްވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. އެޓީމަށް އެއްވަނަ ނުލިބުނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. ޓީސީ އޮތީ 14 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާޥަލުގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.