ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 10:44
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާ އާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާ އާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ: ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ އޭނާގެ ނަން ހާމަކޮށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި
 
ދައުލަތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ގޮތެއް އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް އަންގާނެ
 
ދައުލަތުން ވަނީ އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލުމަށް ގާޒީގެ އަރިހުން އެދިފައި
 
ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ނަން ބުނެފައި

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުތަކަށްފަހު، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި ހއ.ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަޑުބަދަލުކޮށްގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ނަން ބުނެ، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ގާޒީ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ވެސް އެ ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެހިސާބުން ދައުލަތުން ވަނީ އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލުމަށް ގާޒީގެ އަރިހުން އެދިފައެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން އަޑުއެހުން ފެށުމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ، ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނެގުމާ މެދު އިތުރަށް ދައުލަތުން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ދައުލަތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ގޮތެއް އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް އަންގާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެއީ ސިއްރު ހެކިވެރިޔަކަށްވެފައި، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރެއް ޝަރީއަތުން މީގެ ކުރިން ނެރުއްވާފައިވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ގެނެސްދޭއިރު ވެސް އެ ހެކިވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ޝަރީއަތުން ވެސް އެކަން ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގާޒީ ވެސް ވަނީ ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް އަންގަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީގެ ކުރިން ތަސްލީމުގެ ދިފާއީ ވަކީލު އެދިލެއްވި ނަމަވެސް، އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.

މި މައްސަލަ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ފަށާފައިވަނީ 31 މާރޗު 2022 ގައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
7%
7%
60%
13%
0%
ކޮމެންޓް