ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:08
ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި
ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އުދަ އެރުން
މާލޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރައިފި
 
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރެއާއި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް
 
ރާޅު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނޭ

މާލޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ރެއިން ފެށިގެން އެ ސަރަހައްދަށް ދަނީ އުދަ އަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ގައިމްކޮށްފައިވާ ޕާކިން ޒޯނުގައިވެސް ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އުދައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށްވެސް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އަދި ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލަރޓް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މެދުރާއްޖެތެރެއާއި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކަނޑުދަތުރުކުޜާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް