ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:12
މީރާ
މީރާ
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޓެކްސް ނުދެއްކުން
އިންކަމް ޓެކްސް ނުދައްކާ، ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކޮށްފި
 
ޓެކްސް ދައްކާ، ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ލިސްޓުން ނަން އުނިކުރާނެ
 
393 ފަރާތެއްގެ ނަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން، ބީޕީޓީގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެެނެނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބީޕީޓީގެ ފައިސާ ނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކާއި، 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މީރާއިން އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި 393 ފަރާތެއްގެ ނަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތައް މި ލިސްޓުން އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު އެއްފަހަރާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން މި އަދަދު ބައި ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމަށްވެސް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާ ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަން ފަށައިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުން އެ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި ޓެކްސް ނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކުން ލަސް ނުކޮށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ، މީރާއާއެކު ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މީރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް