ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:24
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އެފްއޭއެމް
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެެއްގައި ރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ
 
މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ އެ މެޗުގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން މެޗެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މެލޭޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ މެލޭޝިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ފަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެއީ ބުރުނާއީ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާއި ލާއޯސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. އެ ދެ މެޗުން ވެސް ރާއްޖެ ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން އާންމުކުރި ރޭންކިންގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވެސް ހޯދާފައެވެ. ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ ވަނީ 156 އިން 154 އަށް ޖެހިލައިފައެވެ.

Advertisement

މި ރޭންކިން އަކީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ރޭންކިންއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 124 ވަނަ އަށް ވެސް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ރޭންކިން އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ރޭންކިންއެވެ. ރާއްޖެ އެންމެ ދަށްކޮށް ރޭންކް ކުރެވުނީ، 183 ވަަނައިގައެވެ. އެއީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެ، ރާއްޖެ އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަކީ ޤައުމީ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމު ވަނީ ޖުމުލަ ނުވަ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރު މެޗުންނެވެ. ތިން މެޗުން ބަލިވީއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް