ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:19
ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ޓޯނީ ކްރޫޒްއަށް ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަ ރަތްކާޑް، ޕޮއިންޓަކާއެކު ރެއާލް އެއްވަނައަށް
 
ރެއާލްއާއި ބާސާއާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެއް

ކެރިއަރުގައި ޓޯނީ ކްރޫޒްއަށް ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ދެއްކި މެޗުގައި ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިގެން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ލަލީގާ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖިރޯނާ އަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލައިގެން ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް އަލުން ޖެހިލީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކާ އެކުއެވެ. މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. ރެއާލްއިން މެޗުގައި ލީޑް ނެގީ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ޖިރޯނާއިން ރެއާލް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓުއާނީއެވެ. މިއީ އޭރިޔާ ތެރެއިން އަސެންސިއޯ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރި ސްޓުއާނީއަކީ ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި އެޓީމު ކޮޅަށް ގޯލްޖެހި އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާގެ އުމުރަކީ 36 އެވެ. މެޗުގައި ރޮޑްރީގޯ ލަނޑެއް ޖަހާ ރެއާލް އަށް ކުރި ހޯދައިދިން ނަމަވެސް ގޯލް ބަލައިނުގަތީ ކީޕަރު އަތުގައި ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮއްވާ ބޯޅަ ފޮނުވާލުމުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރ ކްރޫޒްއަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތްކާޑް ދެއްކީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. މިއީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފެށި ކްރޫޒް އަށް ދެއްކި ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދެއްކި ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް