ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:19
ޔޫކްރެއިން
ޔޫކްރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ވި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ނުކުރަން ރަޝިއާއިން ނިންމައިފި
 
ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު

ޔޫކްރެއިނަށް ގޮވާން އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ނުކުރަން ރަޝިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރަޝިއާ އިން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ބްލެކް ސީގެ ބޯޓުތަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޤައުމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ޔޫކްރެއިނުން ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލި ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އދ. ގެ އިސްނެގުމާ އެކު ރަޝިއާ އިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ގޮވާން އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ޕޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 23 ޖުލައި 2022ގައެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާ އަށް ހަމަލާތައް ދޭތީ އެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާ އިން މިހާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ވެސް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބްލެކް ސީގައި ދިން ހަމަލާތަކަކީ ޔޫކްރެއިނުން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނި ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެ ޤައުމުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ރަޝިއާ އިން ދުނިޔެއަށް ދެއްކުމަށް އަމިއްލަ އަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް