ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:20
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ތަނުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޕާކިންގ ޒޯން
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ތަނުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޕާކިންގ ޒޯން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ސައިކަލް ޕާކިންގ ޒޯން
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ބިމުގައި 226 ސައިކަލުގެ ޕާކިންގ ޒޯނެއް
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ބިމުގައި އަންނަނީ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރަމުން

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ބިމުގައި ހަދާ ޕާކިންގ ޒޯންގައި 226 ސައިކަލު ޕާކް ކުރެވޭނެކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ

Advertisement

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ބިމުގައި ސައިކަލް ޕާކިންގ ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، މި ޕާކިންގ ޒޯނުގައި 226 ސައިކަލު ޕާކް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުރި ބިމުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޕާކުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެ ޕާކު ހަދަނީ ވެހިކަލް ޕާކް ކުރެވޭނެ ބޮޑު ޖާގައަކާއެކު، ފޫހިފިލުވައިލަން ގޮސް އިށީނދެލައިގެން ތިބެވޭނެ ތަންތަންވެސް ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ.

އަމާޒަކީ މިތަން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުންކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގަކީ ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތައް ހިންގަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. އެ އިމާރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެފައިވާތީ، އެ ތަނުގައި މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮފީސްތައް އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އިމާރާތް ހުސްކުރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް