ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 18:26
ލޮލުގެ ހިލޭ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ލޮލުގެ ހިލޭ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ އިން ލޮލުގެ ހިލޭ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ވަނީ އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި

މާލޭގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދީ އަދި އައިނު ހަދާދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތާ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އެއްފަަރާތް ކަމަށްވާ އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އިން ލޮލުގެ ހިލޭ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ވާރލްޑް ސައިޓް ޑޭ އާ ގުޅުވައިގެން، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00ން 18:00ށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އައިކެއަރ ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިކެއަރގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ އަޒްމާ އަބްދުލް ފައްތާހު ވިދާޅުވީ މި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލޮލުގެ ބަލިތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ލޮލުގެ ސިއްހަތަށް ބެލުމަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުން ކަމަށެވެ.

އަޒްމާ ވިދާޅުވީ މި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލި ކަމަށެވެ. އަޒްމާ ވިދާޅުވީ ލޮލުގެ ސިއްހަތާއި މީހާގެ ސިއްހަތަކީ ވެސް ގުޅިފައިވާ ދެ ކަންތައް ކަމަށް ވުމުން ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީއާއެކު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމީ ކަމަށެވެ.

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ވަނީ އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި 300ށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އައިކެއަރ އިން ބުނީ ކުރިއަތް އޮތް ތާނގައި ވެސް މިފަދަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް