ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 19:54
ބީއެމްއެލް ހެކަތޯން ފެށުން
ބީއެމްއެލް ހެކަތޯން ފެށުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތޯން ފަށައިފި
 
ހެކަތޯން އިން ހޮވާ ތިން ޓީމަކަށް ބީއެމްއެލް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
މި ހެކަތަންގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތޯން ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މި ހެކަތޯން ފަށާފައިވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ. މި ހެކަތޯންގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހެކަތޯން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  'ބޭންކިންގ ސޮލިއުޝަންސް ޓު އެންހޭންސް ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއެންސް' ތީމްގެދަށުންނެވެ. 48 ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދާނެ މި ހެކަތޯން ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޓީމްތަކަށް ފިންޓެކްގެ ދާއިރާއިން އީޖާދީ ހިޔާލުތަކާއި ހައްލުތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މި ހެކަތޯންގައި 3 ޓީމު ހޮވައި މި ޓީމްތަކުން ހުށަހަޅާ ހިޔާލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލުމަށް ބީއެމްއެލް އިނޮވޭޝަން ލެބްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ހޮވޭ ޓީމުތަކާއެކު އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސޮލިއުޝަން ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވެވޭ އަގެއްގައި ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ހެކަތޯންގައި ހޮވާ 3 ޓީމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭންކުގެ ފަރާތުން އޮފީހެއް ހަމަޖައްސައިދީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 20،000 ރުފިޔާ އަދި ޑިވެލޮޕްކުރާ ސޮލިއުޝަނަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ މެއިންޓެނަންސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދައިދޭނެއެވެ.

މި ހެކަތޯން ކާމިޔާބު ކުރާ ޓީމުތައް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް