ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 09:14
ނޯވޭ އާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ނޯވޭ އާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނޯވޭ ބަލިކޮށް ސާބިއާ އެއްވަނައަށް
 
ސާބިއާ އިން ނޯވޭ ބަލިކުރީ 0-2 އިން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ނޯވޭ ބަލިކޮށް، ސާބިއާ އިން ގްރޫޕް ޑީގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުތްއިރު ދެ ޓީމަށް ވެސް ލިބެނީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 10 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދުމަށް މި މެޗުވީ ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ.

ސާބިއާ އިން ނޯވޭ ބަލިކުރީ 0-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ސާބިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޑޫސަން ވްލަހޮވިޗްއެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ދެ ވަނަ ހާފުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އަލެކްސެންޑާ މިޓްރިވިޗްއެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ސްވެޑެން އާއި ސްލޮވީނިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ސްލޮވީނިއާ އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެންޖަމިން ސެސްކޯ ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ. ސްވެޑެން އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އެމިލް ފޯސްބާގްއެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ސާބިއާ އޮތީ ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނޯވޭ އަށް ލިބެނީ ހަ މެޗުން 10 ޕޮއިންޓެވެ. ސްލޮވީނިއާ އަށް ހަ ޕޮއިންޓު ލިބޭ އިރު، ސްވެޑެން އަށް ލިބެނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް