ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:22
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ސެމީއަށް
 
ޕޯޗުގަލްއަށް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު
 
ސްޕެއިން މޮޅުވީ 1-0ން
 
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ކްރޮއޭޝިޔާ, އިޓަލީ އަދި ނެދަލެންޑްސްއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މެޗަށް ނުކުތް އިރު ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށް އޮތީ ޕޯޗުގަލްްއަށެވެ. މެޗުން އެއްވަރުކޮށްގެން ވެސް ޕޯޗުގަލްއަށް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރެވެން އޮތެވެ. ސެމީގެ ޖާގަ ސްޕެއިން ކަށަވަރުކުރީ މެޗުން މޮޅުވެ ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 11 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ޕޯޗުގަލްއަށް ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ އެސްޓާޑިއޯ މުނިސިޕަލް ޑި ބްރާގާގައި ކުޅުނު މެޗު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލްވާރޯ މޮރާޓާއެވެ. މިއީ ނިކޯ ވިލިއަމްސް ބޮލުން ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ މަތީ ދާގަނޑަށް ފޮނުވާލައިގެން މޮރާޓާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޕޯޗުގަލްއަށް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޑިއޮގޯ ޖޮޓާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނަނުދީ ސަލާމަތްކުރީ ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު އުނެއި ސިމޯންއެވެ. ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލުގެ ބޭރު ދާގަނޑަށް އަމާޒުވިއިރު, ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައަށް ހުރަސްއެޅީ ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު ސިމޯންއެވެ.

މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ރޮނާލްޑޯއަށް ނުހިފުނު - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ސްޕެއިންގެ ވިލިއަމްސް ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ދެހަމަލާވެސް ދިފާއުކުރީ ޕޯޗުގަލްގެ ކީޕަރު ޑިއޮގޯ ކޮސްޓާއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޕޯޗުގަލްއަށް ސެމީގެ ޖާގަ ގެއްލުނުއިރު, ސްޕެއިންއަށް ވަނީ މުބާރާތް ކާޏިޔާބު ކުރުމުގެ އުންމީދު އައުވެފައެވެ. ސްޕެއިން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ރަނައަޕްކަން ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
50%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް