ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އޭޝިއަން ވިމެންންސް ވޮލީބޯލް

ރަސްމީ ސްކޮޑް އިއުލާން ކުރާނީ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕަށް ފަހުގައި: ލަތީފް

  • އޭޝިއަން ވިމެންންސް ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފަރިތަކުރުންތަށް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
  • ވީއޭއެމް ވިމެންސް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި

ކ. މާލެ | 20 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 18:10 | 1,698

އަންގާރަ ދުވަހު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 09 އިން 17 އަށް ފިލިޕީންސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އޭޝިއަން ވިމެންންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގައުމީ ސްކޮޑް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މުހަންމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތި ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހު، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ގައުމީ އަންހެން ޓީމު އެކުލަވާލައި، ފަރިތަކުރުންތަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ވާމްއަޕް ފަރިތަކުރުން ތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގައުމީ ސްކޮޑް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަސްމީ ސްކޮޑް އިއުލާން ކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ފަށާ ވީއޭއެމް ވިމެންސް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕަށް ފަހުގައި ކަމަށް ލަތީބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި ވާއިރު، ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މެދުތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އޮތުމަކީ ލިބޭ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗުތަކެއް ކުޅެން ލިބި، އޭގެ އިތުރުން އެ މުބާރާތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ގައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ލިގިދެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފެށުމުގެ 10 ދުވަސް ކުރިން ފަރިތަކުރުންތަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށާއި، ނޫންނަމަ އެ މުބާރާތުގައި ކުޅެނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކިތަށް ކުޅުންތެރިންތޯ ބަލައި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރިލީސް ދިނުމަށްފަހު ބާކީތިބި ކުޅުންތެރިންނާއި އެކު ފަރިތަކުރުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ސޮކޮޑުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ލަތީބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަށް ފެށުން ލަސްވެގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ފަރިތަކުރުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮންނަ ހަމައެކަނި ތަނަކީ ޒުވާނުންގެ މަރިކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓު ކަމަށް ވެފައި، އެތަން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.