ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 09:39
އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެގުއާ
އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެގުއާ
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި ވިއްޔާ ގޯސްހެދޭނެ، މަޢާފަށް އެދެން: މެގުއާ
 
މެގުއާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެގައި ބުނީ، ގޯސް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް

ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި ވިއްޔާ ގޯސް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަމަކީ މެޗުގެ ބައެއް ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފިއެވެ.

މެގުއާ މިހެން ބުނީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، އިންގްލެންޑު އެއްވަރުވި ފުޓުބޯޅަ މެޗަށްފަހުއެވެ. މެގުއާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެގައި ބުނީ، ގޯސް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މެގުއާ ބުނީ، މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ވަނީ ރަނގަޅު ފައިޓެއްދީ، ގޭމު ތެރަށް އަނބުރައި އައިސްފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕޮސިޓިވް ކަންތައްތައް ބަލައި، ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕައިގެން ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުތަކުން ހިތްވަރު ލިބިގަނެ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް ވެސް މެގުއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ މެގުއާގެ ފަރާތުން ގޯސްތަކެއް ފެންނާތީ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ވަނީ މި ސީޒަންގެ ގިނަ މެޗުތަކެއްގައި އޭނާ ބެންޗުގައި ބައިންދާފައެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ކޯޗު ގަރެތް ސައުތުގޭޓް ވަނީ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން މެގުއާ އަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ގާތު ބުނެފައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރުން އިޓަލީ އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ވެސް މެގުއާ ވަނީ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނާފައެވެ.

އިނގިރޭސި ކޯޗު ސައުތުގޭޓަކީ އަބަދުވެސް މެގުއާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތެކެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މެގުއާ އަކީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެވޭނެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
40%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:06
ފާގަސަން
އެކަމް ތިދެން ބޮޑުވަރު..