ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 02:18
ހަންގޭރީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ހަންގޭރީ އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް އިޓަލީ އެއްވަނައަށް
 
އިޓަލީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅުނީ ހަންގޭރީ ޓީމުން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް އިޓަލީން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ހަންގޭރީގެ ޕުސްކަސް އެރީނާ ޕާކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗު އިޓަލީ ކާމިޔާބުކުރީ 2-0ންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖިއަކޯމޯ ރަސްޕަޑޯރީއެވެ. އިޓަލީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ބްރަޔަން ކްރިސްޓަންޓޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ފެޑެރިކޯ ޑިމަކްރޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

އިޓަލީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅުނީ ހަންގޭރީ ޓީމުންނެވެ. ހަންގޭރީން ވަނީ އިޓަލީގެ ގޯލާއި އަމާޒުކޮށް ހަ ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުންހިފާ, ހަންގޭރީއަށް ވަނީ ގޯލެއް ޖެހޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް އިޓަލީ ޖެހިލީ ހަންގޭރީއަށްވުރެ އެއް ޕޮއިންޓު އިތުރަށް ހޯދައިގެންނެވެ. އިޓަލީ އެއްވަނާގައި އޮތީ 11 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ހަންގޭރީ އޮތްއިރު, ތިންވަނަ ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދާފައިވާ ޖަރުމަނަށެވެ. ތާވަލުގެ ފުލުގައި އިންގްލެންޑު އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް