ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:00
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
ރާއްޖެއެމްވީ
68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯހުގެ ދަސްވެނިވުން
އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ހަތިޔާރަކީ ވެސް އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މީހުން: މާރިޔާ
68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯހުގެ އެވްރެޖަކީ 85.7 އިންސައްތަ
185 ދަރިވަރުން ވަނީ ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފަ

އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ހަތިޔާރަކީ ވެސް އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މީހުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސިފައިން ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ އިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ އެދުންތައް ދޫކޮށްލައިގެން ކަމަށެވެ. އަސްކަރީ ޚިދުމަތަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތާއި ގުޅުމަކީ މުގައްދަސް ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށް ވެވޭ ވައުދެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންގެ މީހާ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހެނީ އޭނާ އާއި ހަވާލުކުރާ ޒިންމާ އަދާކުރުން ކަމަށާއި ފަހު ނޭވާ އާއި ހަމައަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މިޝަން ހާސިލްކުރަން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އަސްކަރިއްޔާއެއް ވުޖޫދުކޮށް ގާބިލްކަން ހޯދާދީ ދަމަހައްޓަނީ ގައުމުގެ ދިފާއާއި ސަލާމަތް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އެކު އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވުއެވެ. ސިފައިން ވާން ޖެހެނީ ދީނާއި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަމިއްލަ އެދުންތައް ދޫކޮށްލާ ބަޔަކަށް ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯސް ހިންގާފައި ވަނީ 2022 ފެބްރުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރ 25 އަށެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަ ބޭސިކް ސްކޫލްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ މޭޖަރ މުހައްމަދު ނިލާމް ވަނީ އެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ސިފައިންގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކޮށް ސިފައިންގެ މިޝަން ފުރިހަމަކުރަން ފަސްނުޖެހި އަދާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

185 ދަރިވަރުން ވަނީ ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 1 ކްރެޑިޓް ގްރޭޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، 79 ދަރިވަރުން ޑިސްޓިންގްޝަން، 105 ދަރިވަރުން ވަނީ ހައި ޑިސްޓިންގްޝަން ގްރޭޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީންކޯހުގެ އެވްރެޖަކީ 85.7 އިންސައްތައެވެ. މި ކޯލުގައި 20 އަތޮޅުން 100 ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ކޯލުގައި 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މުދައްރިބުންނާއި 3 ގެސްޓް ލެކްޗަރައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި، ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީސްގެ ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދު އާއި، ސަރޖެންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފް ކޮމާންޑް ސަރޖަރންޓް މޭޖަރ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި އޮފިސަރުން ހިމެނޭހެން ސިފައިންގެ އެކި ރޭންކުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް