ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:47
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓު
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވޯލްޑް ކަޕް
ސައުތު ގޭޓު ބުނަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑު ޓީމާއި ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ އޭނާކަމަށް
 
ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައި

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުގައި އިންގްލެންޑު ޓީމާއި ހަވާލުވާން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކޯޗަކީ ގަރެތު ސައުތު ގޭޓު ކަމަށް އޭނާ އަމިއްލައަށް ބުނެފިއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން ދެއްކި ދަށް ނަތީޖާތަކާއެކު ޓީމުގެ ކޯޗު ސައުތު ގޭޓަށް ވަނީ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ހަންގޭރީ އާއި ބައްދަލުކުރި ދެމެދުންވެސް އިންގްލެންޑުވީ ބައްޔެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޓަލީއަތުންވެސް އިންގްލެންޑު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސައުތު ގޭޓަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

މި ފާޑުކިއުންތަކަށް ރައްދު ދެމުން ސައުތު ގޭޓު ބުނީ އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުގައި އިންގްލެންޑު ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ އޭނާއެވެ. އަދި ޓީމު އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓީނޭ އޭނާ ހުރެގެންކަމަށް ސައުތު ގޭޓު ބުންޏެވެ.

ސައުތު ގޭޓު ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައިވެސް އިންގްލެންޑަށް ކޯޗުކޮށްދީފައެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑު ބަލިވީ ސެމީ ފައިނަލުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޮތް ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށްވެސް ސައުތު ގޭޓު ވަނީ އިންގްލެންޑު ޓީމު ގެންގޮސްދީފައެވެ.

ސައުތު ގޭޓު އިތުރަށް ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޓީމުތަކާއެކު ވާދަކުރުމަކީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާއިރަށް ޓީމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ހޭނޭނެކަން ސައުތު ގޭޓު ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަ ކަމަށް ސައުތު ގޭޓު ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
20%
0%
60%
20%
ކޮމެންޓް