ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:59
ސްޕެއިން އަދި ސްވިޒަލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެއިން އަދި ސްވިޒަލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ސްވިޒަލެންޑުން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފި
 
ސްޕެއިންގެ ރޮމަރެޑާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ސްވިޒަލެންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްވިޒަލެންޑުން ސްޕެއިންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ރޮމަރެޑާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗު ސްވިޒަލެންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ސްވިޒަލެންޑުންނެވެ. މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ޖެހީ މެނުއަލް އަކަންޖީއެވެ. ސްޕެއިނުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގެ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކޯ އަސެންސިއޯ ދިން ބޯޅަ އަކުން ސްޕެއިން އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޖޯޑި އަލްބާއެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ސްވިޒަލެންޑުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. 58 ވަނަ މިނެޓުގައި އަކަންޖީ ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު ޖެހީ ބްރީލް އެމްބޯލޯއެވެ.

މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑް އޮތީ ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއީ ފަސް މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ފަސް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ސްޕެއިން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އިރު، ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޕޯޗިގަލްއަށް ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ފުލުގައި އޮތް ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ލިބެނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް