ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:22
ޓީމްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހާލާންޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓީމްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހާލާންޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ހާލާންޑް ލަނޑު ޖެހިޔަސް ނޯވޭ މޮޅެއް ނުވި
 
މިއީ ފަސް މެޗުން ހާލާންޑް ޖެހި ހަވަނަ ގޯލް

ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ހާލާންޑް ލަނޑު ޖަހާ ނޯވޭއަށް ކުރި ހޯދައިދިނަސް ސްލޮވީނިޔާ އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މި ފުޓުބޯޅަ މެޗު ސްލޮވީނިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ހާލާންޑް ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދައިދިނެވެ. މިއީ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުން އޭނާ ޖެހި ހަވަނަ ގޯލެވެ. އެކަމަކު 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ސުޕޯރާ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. އަދި ބެންޖަމިން ސެސްކޯ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހާ ސްލޮވީނިޔާއިން ކުރި ހޯދިއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ނޯވޭއާއި ސާބިއާވެސް އޮތީ ފަސް މެޗުން ދިހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސާބިއާ ވަނީ 4-1 ން ސްވިޑެން ބަލިކޮށްފައެވެ. ނޯވޭ ބަލިކޮށް ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ސްލޮވީނިޔާ ވަނީ ތިންވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް