ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:37
ކޮންސިއުމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ސައިފަތް ފޮއްޓާއެކު މަންޗީ ބިސްކޯދު ބޮނޑި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
ކޮންސިއުމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ސައިފަތް ފޮއްޓާއެކު މަންޗީ ބިސްކޯދު ބޮނޑި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
ޕިރަމިޑް
ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ޕްރޮމޯޝަން
ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތް ފޮއްޓެއް ގަތުމުން މަންޗީ މިލްކް ބިސްކޯދު ބޮނޑިއެއް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޕިރަމިޑުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓްގެ 100 ޕެކެޓު އޮންނަ ސައިފަތް ފޮއްޓެއް ގަތުމުން 85 ގްރާމުގެ މަންޗީ މިލްކް ބިސްކޯދު ބޮނޑިއެއް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޮންސިއުމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ސައިފަތް ފޮއްޓާއެކު މަންޗީ ބިސްކޯދު ބޮނޑި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް 100 ޕެކެޓުގެ ސައިފަތް ފޮއްޓެއް މިހާރު 38 ރުފިޔާއަށް ލިބޭއިރު، އެ ޕްރޮމޯޝަން މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުންނާއި ރަށްރަށުގެ ފިހާރަތަކުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެއެވެ.

ޕެކެޓުގައި ސައިފަތް ބަންދުކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތަކީ، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ، ސިއްހީގޮތުން ފައިދާހުރިގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސައިފަތެކެވެ. އަދި އެ ސައިފަތް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ސަރޓިފައިޑް އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އުޅޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތަކީ އަބަދުވެސް ތާޒާ ކަންމަތީގައި އޭގެ އަސްލު ރަހައާއި ކުލަ ހުންނަ ގޮތަށް، ލަންކާގައި ހައްދާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސައިފަތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޕިރަމިޑް ފިހާރައިން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ އިތުރުން ލަންކާއިން ފްރެޝްކޮށް އެތެރެކުރާ މަންޗީ ބްރޭންޑުގެ ބިސްކޯދާއި، ރަސްކޯ ބްރޭންޑްގެ އެސެންސާއި، ޕްރިމިއަމް ކޮލެޓީގެ ޒީބާ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ އިތުރުން، ކާނާގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ލިބެންހުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް