ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:51
ޖޯޑަން ހެންޑަސަން
ޖޯޑަން ހެންޑަސަން
އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމު
އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ހެންޑަސަން އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް
 
ހެންޑަސަން އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި

ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ހެންޑަސަން ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ވަނީ ލިވަޕޫލުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗު ގެއްލިފައެވެ. ނަމަވެސް އުންމީދު ކުރެވުނު ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް މިހާރު ހެންޑަސަން ވަނީ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެފައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ހެންޑަސަން އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. އެއަށްފަހު އޭރު ކޯޗު ޔާގަލް ކްލޮޕް ބުނީ އޭނާގެ އަނިޔާ އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިނގިރޭސި ޓީމުން ވެސް ހެންޑަަސަން އަށް ޖާގަ ގެއްލިދާނެ ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާގެ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެފައިވާތީ، ލީގުގައި ދެން ލިވަޕޫލުން ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާ ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މި މަހުގެ 23 ގައެވެ. އޭގެ ތިން ދުވަސް ފަހުން، މި މަހުގެ 26 ގައި ނުކުންނާނީ ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް