ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:59
އަބްދުﷲ ވަހީދު
އަބްދުﷲ ވަހީދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޑރ އަބްދުﷲ ވަހީދު އަވަހާރަވުން
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ އަބްދުﷲ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ނިއުމޯނިއާގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ނިއުމޯނިއާގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ 65 އެވެ.

Advertisement

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން، ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ހިންގެވުމުގައިވެސް ދުވަސްކޮޅަކު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޮލިސް އިންޓެރްގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސަސްގެ މަގާމު ހަ އަހަރުވަންދެން ޑރ.ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް