ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:37
ވިންސްޓަން ރީޑް
ވިންސްޓަން ރީޑް
ރޮއިޓާސް
ވިންސްޓަން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން
ނިއުޒިލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ވިންސްޓަން ރީޑް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
ރީޑް ވަނީ ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 32 މެޗު ކުޅެދީފައި
 
ވެސްޓް ހޭމްގައި ވިންސްޓަން 11 އަހަރު ހޭދަކުރި

ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކެޕްޓަންކަން ކޮށްދިން ވިންސްޓަން ރީޑް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރީޑް ކުޅުން ހުއްޓާލީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ނިއުޒިލެންޑާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗަށްފަހުއެވެ. ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅެދިން ރީޑް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނުކުރީ ޤައުމުގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ވަނީ ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 32 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުގެ އޯކްލެންޑަށް އުފަން ރީޑް އުޅެބޮޑުވީ ޑެންމާކުގައެވެ. އަދި ޤައުމީ ޓީމުގެ ޖޫނިއަރ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ކުޅުނީވެސް ޑެންމާކުގެ ޓީމަށެވެ. ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެޓީމަށް ކުޅެން އޭނާ ފެށި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި ދިމާކޮށެވެ. އެމުބާރާތުގައި އޭނާ ވަނީ ސްލޮވާކިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީމަށް މުހިންމު ލަނޑެއް ޖަހައިދީފައެވެ.

އެމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ރީޑް ބުނީ އެވޯލްޑް ކަޕަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ޚާއްސަ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އެމުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި ތާރީޚީ ލަނޑާއި އުމުރުން ޒުވާން އިރުގައި އެމުބާރާތް ކުޅުމުންނެވެ. ރީޑް ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކްލަބު ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ދިމާވި ނަމަވެސް ރީޑް ވަނީ ވެސްޓް ހޭމް ޓީމަށް 200ށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. ވެސްޓް ހޭމްގައި ރީޑް 11 އަހަރު ހޭދަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް