ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:13
ޕާކުގެ ސާމާނުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ޕާކުގެ ސާމާނުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގެ މަސައްކަތް
އިތުރު 14 ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ސާމާނު ހަވާލުކޮށްފި
 
ރަށްތަކުގައި ޕާކު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްފަސޭހެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން

އިތުރު 14 ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ސާމާނު ރަށްތަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ސާމާނު ރަށްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައެވެ. މި އިވެންޓުގައި ރަށްތަކާ ސާމާނު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފްއެވެ. ރަށްތަކުގެ ފަރާތުން ސާމާނުތަކާ ހަވާލުވީ ދާއިރާތަކުގެ މިޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނެވެ.

ޕާކު ސާމާނުތައް ހަވާލުކުރި ރަށްތަކަކީ، ށ.ކަނޑިތީމު، މާއުނގޫދޫ، ނަރުދޫ، ނ.މަގޫދޫ، ބ.ކަމަދޫ، ދަރަވަންދޫ، އއ.ބޮޑޫފުޅަދޫ، ދ.ރިނބުދޫ، މީދޫ، ތ.ތިމަރަފުށި، ގާދިއްފުށި، ގުރައިދޫ، ހދ.ނޭކުރަންދޫ އަދި ލ.މުންޑޫއެވެ.

މި އިވެންޓަށްފަހު ރާއްޖެ އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ރަށްތަކުގައި ޕާކު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްފަސޭހެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މި ސަަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލޭގައި ރީތި، ހިތްފަސޭހެ ޕާކު ހުންނަ ފަދައިން އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ވެސް އެފަދަ ޕާކުތައް ޤާއިމުކުރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 130 ރަށަށް ޕާކުގެ ސާމާނު ފޮނުވުނު ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ރަށުގައި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެދުމަކީ ބޮޑު ޚަރަދުނުކޮށް، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޕާކުތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. މަޚްލޫފް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިތުރު ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕާކުގެ އިތުރުން އައުޓް ޑޯ ޖިމްގެ ސާމާނު ފޮނުވަމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް