ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:23
"ވޯލްޑް ކްލީންއަޕް ޑޭ" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީން އިންޒާމްކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް
"ވޯލްޑް ކްލީންއަޕް ޑޭ" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީން އިންޒާމްކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުން
މިއަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް ހުޅުމާލެއިން އެކަނިވެސް 1600 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވޭ: އާތިފް
 
މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އެޗްޑީސީން ވެމްކޯއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ
 
އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އެސްއޯއީތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 
މިއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް

ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެ ކުންފުނިން ފަށާފައިވާ "މަގޭ ދުނިޔެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ކެމްޕޭނަކީ "ވޯލްޑް ކްލީން އަޕް ޑޭ"އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ޚާއްސަ ކެމްޕޭން ފައްޓަވައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. މި ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސްގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒާއި، އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް މި ހަރަކާތުގައި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަދި އެސްއޯއީތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީން މާލެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކާއި، ޕާކްތަކާއި، ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ 90 ހެކްޓަރު އެޗްޑީސީން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާތިފް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އެޗްޑީސީން ވެމްކޯއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަހައްދުތައް މިހާރު ވެމްކޯއިންވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިފް ވަނީ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ އާންމު ފަރުދުންގެވެސް ނުހަނު ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއިއެކު ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހުޅުމާލެއިން އެކަނިވެސް 1600 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އަދަދެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުނި އުފެެއްދޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްކަން އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް