ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:54
ޖޮކީ
ޖޮކީ
ރާއްޖެއެމްވީ
"ޖޮކީ" ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވުން
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ޖޮކީ" ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
ޖޮކީ ބްރޭންޑުގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ލިބެން ހުންނާނެ
 
މިއީ "ރެޕްއޮން" އިން ހުޅުވި ފިހާރައެއް

އަންޑަރ ގަރމެންޓްސް އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބްރޭންޑު ކަމަށްވާ، "ޖޮކީ" ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު، ހެންވޭރު އަރޯމާގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައަކީ "ރެޕްއޮން" ގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފިހާރައެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މި ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މަޝްހުރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ.

"ޖޮކީ" އަކީ ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ހާއްސަކޮށްގެން ސްލީޕް ވެއަރ އާއި ސްޕޮޓްސް ވެއަރ އަދި އަންޑަރ ވެއަރ އުފައްދާ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ބްރޭންޑުގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ވެސް ރެޕްއޮންގެ މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ރެޕްއޮން އަކީ ޖޮކީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އެވެ.

ރެޕްއޮން އިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 6 އަހަރުން މަތީގެ ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ހާއްސަ ތަކެތި އެ ފިހާރައިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓުތަކަކީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އަދި ގަޔަށް ފަސޭހަ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ "އެޕޭރަލް" މާކެޓުގެ އަގުތަކަށްވުރެ މި ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި އަގުހެޔޮވާނެ ކަމަށް ރެޕްއޮން އިން ބުންޏެވެ.

ޖޮކީ ބްރޭންޑަކީ 1934 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެން ފެށި ބްރޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން، ފިރިހެނުންގެ ބްރީފްތައް އުފައްދަން ފެށި މި ބްރޭންޑުން މިހާރު ވަނީ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކާއި ހުރިހާ އުމުރަކާ ގުޅުންހުރި އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަން ފަށައިފައެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ އުފެއްފުންތައް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައެވެ.

ރެޕްއޮން އިން ބުނީ މިވަގުތު ޖޮކީ ބްރޭންޑު އެކަނި ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރި ނަމަވެސް މިއީ ފެށުމެއް ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ސްޕީޑޯ" ބްރޭންޑު ވެސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި "ޔުނައިޓެޑް ކަލަރސް އޮފް ބެނެޓަން" ގެ އޮފިޝަލް ވެއަރ އާއި ކެޝުއަލް ވެއަރ އަދި އެ ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތައް ވެސް ތައާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރެޕްއޮންއިން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެޕޭރަލް މާކެޓުގައި ހުރި އަގުތަކަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު، ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ، ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހުރު ބްރޭންޑުތައް ތައާރަފު ކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
56%
0%
22%
11%
0%
11%
ކޮމެންޓް