ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:44
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރަނީ
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރަނީ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށް، އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި
 
އިރުގެ ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓުން ކާޑު ގުދަނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމްކޮށް، އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އެ ކުންފުނީގެ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމް ކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ގްރީން އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުންނެވެ. މިއީ މި އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހިންގި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކާޑުގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް، އިރުގެ ހަތަކައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި އެ ގުދަނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ގުދަނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އިތުރުން އެ ސިސްޓަމްތަކުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯގެ ގްރިޑަށް ފޮނުވައިގެން އެސްޓީއޯގެ މެޑިކަލް ގުދަނަށް ވެސް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ގުދަނުގެ ކަރަންޓުގެ ބޮޑުބައެއް އިރުގެ ހަކަތައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އެ ކުންފުނީގެ ކާޑު ގުދަން، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 17 ޖުލައި 2022 ގައެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކާޑު ގުދަނުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯކްލިފްޓުތައް ވެސް ވަނީ ބެޓަރީ އިން ދުއްވާ ފޯކްލިފްޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ކުންފުނީގެ އެކި އިމާރާތްތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބެނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަަމަށެވެ. އަދި ގްރީން އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކާބަން އެމިޝަން މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ބަލައި އެގޮތަށް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް