އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މުހައްމަދު ސަލާހް

ސަލާހް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލް އިން 35 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ އަގުހުރި ބިޑެއް ހުށަހަޅަނީ

  • ރޯމާ އިން ބޭނުންވަނީ ސަލާހް 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ވިއްކާލަން
  • ލިވަޕޫލް އިން ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ސަލާހް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 19:33 | 3,994

ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މުހައްމަދު ސަލާހް - ގޯލް.ކޮމް

ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޖިޕްޓްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލް އިން 35 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގުހުރި ބިޑެއް ހުށަހަޅަން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ގޯލްޑޮޓްކޮމް އިން ބުނީ ސަލާހް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލް އިން ބިޑެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ބިޑް 35 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ އަގު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ސަލާހްގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައް ނިމޭނެކަމަށްވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ސަލާހް ވިއްކާލުމަށް ރޯމާ އިން ބޭނުންވަނީ 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށްކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ލިވަޕޫލް އިން ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ސަލާހް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރު ލިވަޕޫލް އިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ.

ލިވަޕޫލް އިން ސަލާހް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް ބުނެ އެވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވަމުން ރޯމާގެ ރައީސް ރައީސް ޖިމް ޕެލޯޓާ ވިދާޅުވީ، ރޯމާގެ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ވަކިވަކިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ލިވަޕޫލް އިން ސަލާހް ހޯދުމަށް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕެލޯޓާ ވިދާޅުވީ، ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ތިން ކުއާޓާއެއްހާ ކުޅުންތެރިން ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހެދޭނެގޮތަކާމެދު ކްލަބުން ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްކޮޑު ވަރުގަދަކުރުމަށް ފަސްވަރަކަށް ކޮލެޓީ ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށްވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ރޯމާ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ނިންމާލި އިރު، އެޓީމުގެ ފޯވާޑް އެޑިން ޒެކޯ ވަނީ ލީގުގެ ޓޮޕް ސްކޯރާގެ މަގާމު 39 ލަނޑާއެކު ހޯދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ސަލާހް ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި އެއްކޮށް 19 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބަސެލް، ޗެލްސީ އަދި ފިއޮރެންޓީނާ ފަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ސަލާހް ވަނީ ކާމިޔާބީތަކެއްވެސް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ބަސެލްއާއެކު ސްވިސް ސުޕާ ލީގު އަދި ޗެލްސީއާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އިޖިޕްޓް ގައުމީ ޓީމާއެކު މި އަހަރު ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ދެވަނަވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.