ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:01
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން
"ޒުވާނުންނަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް"
 
ޕީޖީއޭ ފެލޯޝިޕް ފޯރ ހޯޕަކީ، ޒުވާނުންނަށް އެމީހުންގެ ގައުމުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް

ޒުވާނުންނަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް ނުވަތަ ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ފައިދާވާނެގޮތަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެއްވި ވަދާއީ ތަގުރީރުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދުގެ ތަގުރީރުގައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 1.8 ބިލިއަން ޒުވާނުން ތިބިއިރު އެމީހުންނަށް އަޅާނުލައި ތިބެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ދައުރުގައި ޕީޖީއޭ ފެލޯޝިޕް ފޯރ ހޯޕް ފަށާފައިވާކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ތަމްސީލުވުން ކުޑަ ގައުމުތަކުގެ ޒުވާން 8 ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް، އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހާއި އެބޭފުޅުންގެ މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުން ހާސިލު ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއާއެކު، މި ފެލޯޝިޕް ފޯރ ހޯޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭގެ ފަހަށް އަންނަށްތިބި ޒުވާނުންވެސް، އެމީހުންގެ ގައުމުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި، މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްގެ އަގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، އަޒުމެއް ކަނޑައަޅައިގެން، އެންގޭޖްވެގެން، އުންމީދުގައި ތިބުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް