ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:35
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލް ބެޓިސް ތިންވަނައަށް
 
ވިލަރެއާލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި، ރެއާލް ބެޓިސް ވަނީ ޖުމުލަ 12 ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލް ބެޓިސް އިން ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިިފިއެވެ.

ރެއާލް ބެޓިސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗަށް ނުކުތްއިރު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ ވިލަރެއާލްއެވެ. އެއީ ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ރެއާލް ބެޓިސް އަށް ލިބެނީ ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. ވިލަރެއާލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި، ރެއާލް ބެޓިސް ވަނީ ޖުމުލަ 12 ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. މެޗުގެ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެޓިސް އަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީއެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެ މިޑްފީލްޑަރު ލުއިސް ހެންރިކޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ.

މި ސީޒަންގައި ބެޓިސް ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި 15 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ދެ ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް