ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:51
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރެވޭނެކަން ޔަގީން: މިއުވާން
 
އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާ ވަރަކަށް ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވާނެ
 
ދަރަނި ނަގާނީ މެނޭޖްކުރެވޭ މިންވަރަށް

އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރަށް އެބައޮތް ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިއަކު އަމާޒުކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ މި ލޯނު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި، އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރުމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރަށް އެބައޮތް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިއުވާން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ދަރަނި ނަގަމުންދަނީ އެ ދަރަނި މެނޭޖްކުރެވޭ މިންވަރަށް ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަކަށް ދަރަނި ނެގޭނެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދަރަނި ނަގައިގެން އެ ދަރަނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދައުލަތަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި، މިވަގުތު ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ނުވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް