ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 20:11
ކޮވިޑް19ގެ ވައިރަސް
ކޮވިޑް19ގެ ވައިރަސް
ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ސްޕްރޭ
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑަށް ފޮނުވާލާ ކޮވިޑް ވެކްސިންއަކަށް ހުއްދަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޗައިނާ
 
ސްޕްރޭ ވެކްސިންއަށް އަދި ހުއްދަ ދެވުނީ ބޫސްޓަރު ޑޯޒަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް

ސްޕްރޭއެއްގެ ގޮތަށް ފޮނުވާލައިގެން ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑަށް ވާސިލު ކުރާ ކޮވިޑް19 ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޗައިނާވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާގެ ވެކްސިން އުފައްދާ ކެންސީނޯ ކުންފުނިން އުފެއްދި ސްޕްރޭ ވެކްސިންގައި، އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ދެވޭ ވެކްސިންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނާ ގޮތުން "ކޮވިޑޭސިއާ އެއަރ" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ސްޕްރޭ ވެކްސިންގެ އަސަރު، އެންމެ ފަހަރަކު ސްޕްރޭޖަހާ ނޭވާ އެތެރެޔަށް ދަމާލައިގެން ވެސް ފުރިހަމަޔަށް ހަށިގަނޑަށް ކުރާނެ އެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެމެރިކާ އަދި އިންޑިޔާގެ ރިސަރޗް ޓީމުތަކުންވެސް މިފަދަ ސްޕްރޭ ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ކޮވިޑް ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވަންނަނީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާ އިރު، ސްޕްރޭ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުން ނޭފަތުގެ އެތެރެއާއި ވައިހިނގާ ހޮޅީގެ މަތީ ބައި ވަރުގަދަކޮށް ވައިރަހުން ދިފާއު ކޮށްދޭ ވަރު އިތުރުވާ ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންނާއި ހަވާލާ ދީ ލިބޭ ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކެންސީނޯގެ ސްޕްރޭ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއްގެ ގޮތަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް