ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:54
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ އަދި ރޮނާލްޑޯ
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ އަދި ރޮނާލްޑޯ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11ން މެގުއާ އާއި ރޮނާލްޑޯއަށް ޖާގަ ދެނީ
 
ބްރެންޓްފޯޑު އަތުން 4-0 އިން ބަލިވި މެޗަށްފަހު، މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފުރަތަމަ 11 އިން އުނިކޮށްފައި

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޯނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނަން ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބްރެންޓްފޯޑު އަތުން 4-0 އިން ބަލިވި ފުޓުބޯޅަ މެޗަށްފަހު މެގުއާ އާއި ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް ރޮނާލްޑޯ ހިމަނާފަައިވަނީ ބެންޗުގައެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކުޅެން އަރުވާފައެވެ. މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނަން ކޯޗު ޓެން ހާގް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިގެ އިތުރުން އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކެޕްޓަން މެގުއާ ވެސް ހިމަނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ރޮނާލްޑޯއެކޭ އެއްގޮތަށް ބްރެންޓްފޯޑާ އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު މެގުއާ ވެސް ވަނީ ފުރަތަަމަ 11 އިން އުނިކޮށްފައެވެ. މެގުއާގެ ބަދަލު ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑުގައި ކުޅެފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. އަދި މެގުއާގެ ބަދަލު އެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޓެން ހާގް ފުރުސަތު ދެމުން އާއި ރަފައެލް ވެރާން އާއި ލިސަންދްރޯ މާޓިނޭޒްއަށެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ދެން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލީގުގައި އާސެނަލް ހޯދަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ވެސް ނިމުން ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް