ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:15
ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ދިރާގު
ސެންސަސް 2022
ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
 
ސެންސަސް ޕްރޮގްރާމް ފަށާނީ މި މަހުގެ 17ގައި

މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ޑިޖިޓަލް ސަރވިސަސް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ދިރާގު ހަމަޖައްސައި އެކުންފުންޏާއި މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެމްބީއެސް) އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޯހިމެނުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދީ، ބޯހިމެނުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 އިން 25ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި، އިގްތިސާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގެ ބޯހިމެނުން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި، ރަށު ފެންވަރުގައި މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މި ޙަރަކާތަށްޓަކައި 4000 އަށްވުރެ ގިނަ އެނިއުމަރޭޓަރުންނާއި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެއިނަރުންވަނީ ހޮވާ ތަމްރީނުކޮށްފައެވެ.

ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރު، ބްރޭންޑް އެންޑް މަރކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، މުޙައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން ވިދާޅުވީ ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށްވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރާނެ މި މުހިންމު ޤައުމީ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި އެމްބީއެސް އާއި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ޓީމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭތީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓިޝަން އައިޝަތު ހަސަން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމަކީ ކާމިޔާބު ހަރަކާތަކަށް ހެދުމަށާއި މީގެ މުހިންމުކަމާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދިރާގުގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ދިރާގަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭން ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް މުއްސަނދިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް